Bovenal mag het duidelijk zijn, dat ik geen zwangerschappen voorspel. Als er in de afstemming een zwangerschap zichtbaar is, wil dat niet zeggen dat de aanvrager binnen afzienbare tijd zwanger is. Ik geef daar ook geen indicatie over in welk tijdsbestek het wel gaat plaatsvinden. Ik begrijp dat U dat wel graag wilt weten, maar dat is niet aan mij, maar afhankelijk van diverse factoren.

Ik ga net als met een gewone Luisterkind-afstemming open het gesprek in en ga zien wat de aanvrager te vertellen heeft. Hierbij luister ik gericht richting het onderwerp van het krijgen van kinderen.

Wat is er nodig om een eventuele zwangerschap te kunnen gaan realiseren.

Ik verneem in de afstemming van de aanvrager waar de struikelblokken liggen, waar de antwoorden liggen en welke stappen er nog gezet mogen worden om zwanger te kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er eerst nog persoonlijke stukken opgelost mogen worden, dat er aan angsten of beperkingen gewerkt mag worden.

Ik kijk niet naar de lichamelijke klachten, ik ben geen arts of gynaecoloog. Het is dus ook niet aan mij om aan te geven welke lichamelijke problemen voor het uitblijven van een zwangerschap zorgen.

Een ziel aan het woord. Ik kijk dus samen met U wat er in het hier en nu speelt en daarnaast kijk ik ook of er een ziel aanwezig is die aan het woord wil. Die geef ik aansluitend ook de ruimte om te zeggen wat hij of zij nodig heeft om de reis naar de aarde te gaan starten.

Het kan zijn dat de ziel aangeeft dat zijn toekomstige ouder(s) nog stappen mogen zetten of dat het zelf nog met wat hobbeltjes te kampen heeft. In dat laatste geval ga ik met de ziel kijken wat we er aan kunnen doen. En liggen de stappen bij de toekomstige ouder(s), dan zal dat uiteraard vermeld worden. Soms kunnen blokkades die aan de orde komen in de afstemming meteen verholpen worden.

Aanvrager en ziel bepalen dus samen wat er in de afstemming naar boven komt.

Een afstemming kost € 75,-