Door mond-tot-mondreclame, ontwikkelde hij geleidelijk een zeer goed lopende healingspraktijk. Zijn unieke talenten, zijn reputatie als bijzondere energetisch genezer, maar vooral zijn unieke vermogen om op mensen met chronische ziekten (zowel fysiek als emotioneel) te helpen genezen.

Hermina een voormalig uitgever, trad in 1978 bij hem in dienst (zij werd later zijn vrouw) zij begon zijn werk te documenteren. Ze observeerde Robert heel nauwkeurig, en registreerde elk detail van Roberts behandelingen, en de resultaten daarvan. Hermina heeft  vier prachtige werkboeken  geschreven, zij heeft alle behandelingen tot in de details gedocumenteerd. Regenesis-Healing, de natuurgeneeskundige beroepsopleiding van Robert Rasmussen is ontwikkeld over een periode van meer dan zestig jaar, van intensieve experimenten op universiteiten en in klinieken, praktijkervaringen en behandelingen.

BIJZONDER KRACHTIG EN EFFECTIEF

Regenesis valt onder de Bio-Energetische behandelmethoden waarbij krachtige cellulaire energie wordt opgewekt (Blue Dot Energy). Deze wordt gebruikt om de resonantiefrequentie van het magnetische veld van de practotioner/behandelaar af te stemmen op een helende frequentie.

De practitioner/behandelaar past dat veld toe op de cliënt, waarbij het veld van de cliënt wordt beïnvloed en het genezingsproces op gang wordt gebracht. De toepassingen van de Regenesis energie is opmerkelijk effectief gebleken bij de behandeling van een groot scala van aandoeningen en er zijn geen ongewenste reacties bekend.

Van de resonantiefrequentie van het biomagnetische veld dat door Regenesis wordt gecreëerd, werd aangetoond dat het de volgende eigenschappen heeft, wanneer het juist wordt toegepast:

  • Opheffen van stress (inclusief hevige stress).
  • Het opheffen van zowel acute als chronische pijn.
  • Pijnloze afstelling van het beenderstelsel, wat leidt tot het verdwijnen van secundaire pijn.
  • Het remmen van ontstekingsprocessen.
  • Bevordering van het functioneren van het immuunsysteem.
  • Verbetering van aan het immuunsysteem gerelateerde zieken, waarbij het immuunsysteem zich in feite tegen het lichaam keert dat het dient te beschermen.

Een Regenesis practitioner/behandelaar heeft geleerd de Blue Dot Energy in zijn eigen lichaam te activeren.  Gedurende het Regenesis proces fungeert de practitioner/behandelaar als katalysator om de energie over te brengen naar de cliënt. Zie het als een startkabel om uw accu weer op te laden.

Als er een verstoring zit in uw energiesysteem dan verlaagd dat uw trilling. Door het weer een energieboost te geven kan uw eigen energiesysteem weer op zijn goede trillingsniveau komen. Het is beslist een voordeel dat Regenesis energie het vermogen van het lichaam stimuleert om het genezingsproces in gang te zetten. Het is echter onmogelijk te veel energie door te geven, het lichaam aanvaard slechts die hoeveelheid energie die nodig is om zijn eigen volmaakte balans te scheppen.

De effecten van een  Regenesis behandeling  werken nog dagenlang door, nadat de sessie is afgelopen. Een soort gelijke energie zie je terug bij enkele organismen, waaronder de zeester en de salamander, die de “Blue Dot Energy” gebruiken om, indien nodig, een nieuw lichaamsdeel te scheppen, zoals een nieuwe staart of ledematen. De Blue Dot Energy is volgens Robert Rasmussen onverwoestbaar en in staat zieke cellen te regenereren zodat het lichaam en/of de geest zich weer kan herstellen.

UNIEKE BLAUWDRUK VAN ONS ENERGIE SYSTEEM

Omdat baby’s getest werden, werd ontdekt dat de baby een gelijksoortig energieveld manifesteerde als de organismen die bestudeerd werden. Vervolg onderzoek wees uit dat alle baby’s die getest werden dit zelfde energieveld manifesteerden tot ongeveer vijf maanden na de geboorte.

Een bevrucht eitje wordt een foetus door zichzelf voortdurend te delen. Als er twee-en-dertig cellen zijn begint de foetus selectief cellen te scheppen, gebaseerd op het DNA patroon, de unieke blauwdruk die in elke cel aanwezig is.

Dit proces is bij de geboorte nog niet voltooid. Bijvoorbeeld, de fontanel is nog niet dicht, en er zijn meer veranderingen die bijdragen aan een uitgesproken individualiteit, zoals de stabilisatie van de oogkleur. Met de voltooiing van het foetale proces, als de baby ongeveer vijf maanden oud is, gaat de cellulaire energie ‘slapen’ in de vorm van de ‘kleine blauwe stipjes’ binnenin elke celkern. Deze blauwe stipjes Bleu Dot Energy werden ontdekt door Wilhelm Reich. Hij was werkzaam als  psycholoog, psychiater en wetenschapper aan de Harvard Medical School in Amerika. Wilhelm Reich ontdekte deze blauwe stippen onder een hoog vermogende microscoop. Hij ontdekte dat deze energie zichtbaar was in elke cel van het menselijke lichaam.

ENERGIE NAAR HET AUTONOME ZENUWSTELSEL STUREN

De practitioner/behandelaar werk volgens de vier gedetailleerde werkboeken en ademprocessen, en een grote gedetailleerde verscheidenheid aan aanrakingstechnieken. De practitioner/behandelaar brengt de energie naar het autonome zenuwstel en verschillende zenuwknopen van de cliënt, evenals direct naar gekwetste gebieden in het lichaam.

WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK

Het Bio-Energetisch Geneeskundig Onderzoekscentrum (Bio-energy Medicine Research Center) is een non-profit organisatie in de staat Californië. Diepgaand onderzoek heeft aangetoond dat het lichaam een zeer complexe elektromagnetisch instrument is, en dat de natuurlijke elektromagnetische velden en stromen van het lichaam een grote rol spelen in alle aspecten van gezondheid, ziekte en genezing. Gebruikmakend van deze kennis kunnen we bio-magnetische en bio-energetische therapeutische interventies toepassen.

BIO-ENERGETISCHE THERAPIE

Het gebruikmaken van het natuurlijke magnetische (ENERGETISCH) veld van het lichaam als therapeutische interventie, ligt nu binnen het terrein van de wetenschap. Met gebruik van de SQUID-magnetometer, heeft onderzoek naar biomagnetische therapie, die werd uitgevoerd door bevoegde professionals, de magnetische (energetische) frequenties en hun invloeden gedocumenteerd.

REGENESIS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOCHT

Robert Rasmussen was zo overtuigd van de kracht van de Blue Dot Energy dat hij toestemming gaf de door hem opgewekte energie te meten en de resultaten te beoordelen. Regenesis is daarmee een van de eerste en weinige Energetische methoden die werden onderzocht en gedocumenteerd, en waarbij de effectiviteit onomstotelijk werd bewezen.

INDRUKWEKKENDE RESULTATEN

De mensen die zijn professionele werk hebben mogen meemaken waren diep onder de indruk van zijn resultaten en artsen vonden zijn werk op zijn minst  “zeer opmerkelijk”, met name wanneer zij de sensatie van een snelle genezing meemaakten. Dit was het eenvoudigst te zien bij het “beenderen smelten” waar Robert spectaculaire resultaten mee behaalde, hij hield een gebroken bot minimaal een uur vast en het bot zat weer aan elkaar.

Maar zijn resultaten bij de behandeling van mensen met chronische en/of depressieve en psychologische ziekten waren eigenlijk veel indrukwekkender.

ROBERT HEEFT VELE GEZONDHEIDSWERKERS OPGELEID

Robert Rasmussen was een man van weinig woorden die zijn prachtige boodschap ver buiten de grenzen heeft weten te verkondigen. Zijn leven draaide rond genezing, het geven van onderwijs en het beoefenen ervan. Zijn belangrijkste en enige missie in het leven was om mensen te helpen. Hij was zeer toegewijd aan die missie, en liet nooit iemand in de steek. Tijdens zijn jarenlange werkzaamheden in Californië, hielp hij duizenden mensen over de hele wereld en gaf les aan veel prominente artsen en beoefenaars van holistische beroepen (van wie sommigen nu lesgeven op de Universiteit van Californië, Santa Cruz en andere universiteiten).

STUDENTEN HAALDEN EEN GRAAD IN REGENESIS HEALING

Jim Mann werkt al meer dan 30 jaar met Rasmussen Healing “Regenesis”. Al afgestemd op de energie via Tai Chi, ontmoette Jim, Robert Rasmussen in 1975, een begaafd healer en de oprichter van Regenesis, en kreeg een “Regenesis” training van Bob (zoals vrienden Robert noemden).

Later, leidde een gezondheidscrisis Jim tot het ondergaan van verscheidene cruciale behandelingen van Bob, wat Jim heeft doen besluiten de rest van zijn leven te wijden aan anderen te helpen genezen.

Centraal staat bij Jim het effect van de liefde die hij voor iedereen heeft, mens en dier gelijk. Zijn klanten ervaren een gevoel van veiligheid in zijn aanwezigheid, met optimale aandacht speciaal voor hen, zonder tijdsdruk of verwachtingen van zijn kant. De rest van de wereld lijkt te verdwijnen, ze zijn vrij om te “zijn”en te helen.

Jim is gecertificeerd in Integrale Massage, Polariteit, en Level II lymfedrainage therapie. Hij is afgestudeerd in Sciaticare (Healing methode ruggenmerg). Hij is een Master Practitioner en Senior Trainer in Robert Rasmussens Healing techniek “Regenesis”. Met Regenesis als basis, haalt Jim kennis uit meerdere healing methoden, om aan de individuele behoeften van elke klant/cursist tegemoet te komen. Jim heeft een graad in de psychologie (Universiteit van Californië, Santa Cruz), en de opleiding in de menselijke anatomie, fysiologie en biochemie aan de Universiteit van Nebraska gevolgd.

JIM’S BIJZONDERE ERVARINGEN EN GENEZINGEN

Met afschuw, zag Jim hoe het lichte vliegtuigje van zijn vriend Roger neer stortte. Hij wist niet dat hij op het punt stond zijn eerste, en een van zijn meest diepgaande, healing sessie te ervaren. Slechts enkele dagen daarvoor, had Jim, Bob Rasmussen ontmoet bij een vriend thuis. Jim had al jaren last van een niet te genezen breuk in zijn ruggengraat. Toen Bob aanbood om te kijken of hij kon helpen, voelde Jim een diep samensmeltend gevoel zodra Bobs vingers het gebied van het letsel aanraakten. De pijn die constant aanwezig was geweest verdween onmiddellijk over de totale lengte van zijn linkerbeen.

Jim nam contact op met Bob en vroeg hem of hij wilde helpen bij zijn vriend Roger, die in het ziekenhuis lag, Bob wilde graag helpen. De artsen hadden verteld dat de schade aan zijn hoofd fataal was, en wilden zo snel mogelijk zijn organen veilig stellen voor transplantatie. Maar Bob was van mening dat, met hulp, Roger weer zou kunnen herstellen.

De vader van Roger weigerde een orgaandonatieformulier te ondertekenen. Jim kreeg van Bob de opdracht om Roger dagelijks 20 minuten in het ziekenhuis te behandelen, terwijl Bob hem op afstand zou behandelen. Na acht maanden, ontwaakte Roger uit zijn coma, helder en duidelijk sprekend. Hij had minimale letsels overgehouden, en nadat hij helemaal hersteld was, kon hij zijn leven weer oppakken, en was ook weer in staat om te genieten van het vliegen.

TRANSFORMATIE NAAR ENERGIE, HET GOUDEN LICHT

Even dramatisch was het herstel van Leona, de vriendin van de Roger die ook in het vliegtuig zat. Haar ribben, armen, benen, bekken, handen, voeten, vingers en tenen waren op meerdere plaatsen gebroken. De operatie om alle splinters van haar ribben uit haar buikholte te verwijderen nam uren in beslag. Niemand was er zeker van, of ze het zou overleven, en of ze ooit weer zou kunnen lopen. De artsen voorspelden dat ze ongeveer een jaar in het ziekenhuis zou moeten blijven.

Jim stond op het punt de meest waardevolste les op het gebied van healing te leren- energie heeft zijn eigen intelligentie. Vanwege de religieuze overtuigingen van haar familie, (waar Leona het zelf niet mee eens was), kreeg Jim maar één keer de kans om met haar te werken. Toen die kans kwam, ervaarde hij die energie tijdens de behandeling als een explosie. Hij voelde zich getransformeerd in een enorm sterke wervelende energie. Leona bekende later dat ze een gouden licht om Jim heen zag toen hij haar benaderde, toen het gouden licht haar aanraakte, de pijn direct verdween.

Vanaf dat moment had ze geen morfine meer nodig gedurende haar hele herstel. Jim had van de verpleegkundigen niet meer dan vijf minuten tijd gekregen, maar toen ze op de monitoren keken, en zij de verbeteringen zagen, lieten zij hem langer dan een uur blijven. En dat uur was buitengewoon. Hij raakte haar borstkas met slechts twee vingers aan en voelde zich op het diepste niveau van communicatie verbonden met een ander dan menselijk wezen, een wezen in een andere plaats, zonder ruimte of tijd. Vier maanden later, mocht Leona het ziekenhuis verlaten.

Gedurende vele jaren, geloofde Jim dat deze healingen een goddelijk geschenk waren, speciaal voor Roger en Leona. De vriend die hem destijds had geïntroduceerd bij Bob stelde voor hem weer te bezoeken. Bob ging zitten aan de tafel tegenover Jim, keek hem in de ogen en zei: “Jij, het meest van alle mensen moet dit werk doen, en ik zal alles doen wat nodig is om dat te verwezenlijken.”

Dat was het begin van een versnelde opleiding in de diepzinnige en toch eenvoudige healing methode die Bob had ontwikkeld. De opleiding sloot naadloos aan op Jims graad in de psychologie aan de Universiteit van Californië in Santa Cruz, evenals op zijn opleiding in de biochemie, menselijke anatomie en fysiologie, en met zijn opleiding in de Chinese krijgskunsten.

BIJNA DOOD ERVARING

Toen Jim met de opleiding begon, had Jim een bijna-dood-ervaring, en was hij aan het worstelen met een levensbedreigende ziekte. In meerdere indrukwekkende sessies met Bob keerde deze bedreiging om, en Jim wist toen zeker dat hij zijn leven wilde gaan wijden aan het helpen healen van anderen mensen.

VOORZITTER RAAD BESTUUR REGENESIS HEALING CENTRE

Binnen enkele maanden van het begin van de opleiding,  werd Jim genomineerd en gekozen, als voorzitter van de raad van bestuur voor de Regenesis Healing Center. Twee jaar na het behalen van zijn certificering in Regenesis werd hij door Bob en de raad van bestuur uitgeroepen tot een Master Practitioner, en benoemd als senior instructor.

In overeenstemming met Bobs wensen, ontwikkelde Jim de Regenesis steeds verder. Hoewel de essentie van Bobs werk in zijn geheel is bewaard, biedt het een uitgebreidere en duidelijkere uitleg en instructie. Het biedt een andere kijk op het werk met meer aandacht voor de relatie klant- practitioner/behandelaar. Ook belicht het meer hoe de practitioner/behandelaar goed voor zichzelf kan zorgen.

REGENESIS HEALING IS EEN NATUURGENEESKUNDIGE BEROEPSOPLEIDING

Regenesis Healing is een professionele beroepsopleiding. Robert heeft zijn beste leerling Jim Mann gevraagd zijn bijzondere werk voort te zetten. Jim Mann werkt al meer dan veertig jaar met deze methode. Hij heeft zijn ervaringen van de meest recente medische informatie voorzien, gemoderniseerd en aanvullende technieken toegevoegd. Gerdo Schepel en Jeannette Noordeloos hebben Roberts werk over een periode van bijna drie jaar van Jim mogen leren en geven nu de Regenesis Healing opleiding in Nederland.

Bron: Quantum Academy

Leave a comment