Natuurgeneeskundige Principes

Energie

Al mijn werkzaamheden zijn gebaseerd op het principe dat alles om ons heen energie is. Mijn werkzaamheden faciliteren energie op een hoger trillingsniveau welke ik aan mijn patiënten aanbied de lichaamsintelligentie van de patiënt maakt hier gebruik van om te kunnen herstellen.

Prikkeloverdracht

Door de 2 regulatiesystemen van het menselijke lichaam te ondersteunen het zenuwstelsel en het hormoonstelsel bereik je het hele lichaam. Prikkeloverdracht is essentieel om beide systemen optimaal te laten functioneren. Beide regulatiesystemen behandel ik met verschillende behandelvormen.

Drainage

De drainage vindt plaats middels energetische behandelingen en voetreflextherapie. Het wegnemen van toxische belastingen zorgt voor vermindering van geestelijke en fysieke klachten en is essentieel voor herstel.

Voeding

Tijdens mijn werkzaamheden met zowel healing als voetreflexologie, zal ik proberen de patiënt te voeden met kennis waardoor er als vanzelf inzichten worden verkregen door de patiënt zelf. Wanneer het inzicht zich bij de patiënt aandient zal dit bijdragen in het herstelproces.

Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Tijdens en na een behandeling probeer ik de patiënt inzicht te geven in bepaalde patronen om zo inzicht te geven in zijn/haar levenspatroon en het ziek zijn, zodat zij zelf het patroon kunnen doorbreken.