Huisregels

  • Ethiek staat binnen mijn praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
  • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Behalve via gerechtelijke verzoek.
  • Voor aanvang van een eerste therapeutische behandeling neem ik een anamnese af, er worden dan een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid en uw medisch verleden.
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts.
  • Vervolgen van behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dient u voor aanvang van de behandeling dit aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
  • Mijn praktijk is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijn gebruik.
  • Mijn praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Mijn advies is dan ook laat uw sieraden thuis zodat ze niet weg kunnen raken of worden vergeten.

Wat als u een klacht heeft?

 

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van de belangenvereniging NIBIG waar mijn lidmaatschapsnummer 370709 is.

De NIBIG helpt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht.

Via de NIBIG voldoe ik aan de WkkGZ.

 

Disclaimer: de informatie die ik deel via deze website en in mijn sessies en cursussen is geen vervanging voor reguliere (medische) zorg. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en beslissingen naar aanleiding van de informatie die u leest op mijn website of hoort in mijn cursussen en sessies.