Privacy

Privacywetgeving.

Uw privacy volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een goede registratie is het noodzakelijk dat Monique Bakker, als uw trainer/teacher, een bestand aanlegt met uw persoonlijke gegevens.

Monique Bakker doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij en/of een door haar aangewezen trainer/teacher:

  • Zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens;
  • Er zorg voor draagt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, uw gegevens worden in een afgesloten dossierkast bewaart;
  • Als enige toegang heeft tot uw gegevens.

Uw gegevens kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Bij eventuele waarneming door een collega trainer/teacher, mocht zij onverwachts niet zelf de lessen kunnen verzorgen;
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd);
  • Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, onder andere voor het opstellen van een factuur;
  • Indien u de korte beroepsopleiding tot Luisterkindwerker volgt, dan zullen uw persoonsgegevens tevens worden opgenomen in de administratie van Diana van Beaumont voor de registratie als Luisterkindwerker;
  • Indien vanwege een andere reden gebruik wordt gemaakt van uw gegevens, dan wordt u eerst geïnformeerd en expliciet uw schriftelijke toestemming gevraagd;
  • Uw gegevens worden niet verkocht aan derde.

Bij een aantal workshops werkt Monique Bakker met een zeer hoge elektromagnetische energie. Deze kan verstoringen veroorzaken bij deelnemers die een pacemaker dragen, een psychische stoornis of epilepsie hebben. Deze deelnemers kunnen dan ook niet deelnemen aan een deel van de workshops. Neem hierin uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle eventuele, nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie zijn voor de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

De AVG-wet eist dat de gegevens op deze overeenkomst 7 jaar worden bewaard.

Als u zich wilt inschrijven voor de korte beroepsopleiding Luisterkindwerker of één van de workshops/trainingen of anderszins vragen wij u een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de privacyverklaring retour te zenden. U ontvangt van mij een exemplaar per e-mail.

U kunt de verklaring met betrekking tot de privacywetgeving hier downloaden.