Luisterkind-afstemming

De luisterkind®methode

De luisterkind®methode is een methode waarbij ik in de energie in gesprek ga met een cliënt. De cliënt kan een kind zijn, een volwassene, mensen met een verstandelijke beperking of overleden mensen. Een luisterkind afstemming gebeurt op afstand. De cliënt hoeft niet bij mij in de praktijk te komen. Dat scheelt de cliënt tijd en reiskosten. Vooral voor een kind is het heel prettig omdat het niet uit zijn/haar leefomgeving wordt gehaald.

Ik luister naar het verhaal wat de cliënt mij vertellen wil. De ene cliënt verteld zijn/haar verhaal met woorden en de ander met beelden die ik dan zal vertalen in geschreven woorden.

logo Luisterkind

Ik neem zoveel mogelijk de vragen mee die u mij gestuurd heeft, maar als de cliënt het belangrijker vind om het ergens anders over te hebben dan zal ik dit opschrijven. Ik zend u de tekst zoals de cliënt het mij verteld.

 

Waarom een luisterkind®methode afstemming?

Als u vragen heeft over uw kind zoals bijvoorbeeld; Waarom poept mijn kind nog in zijn broek op 6 jarige leeftijd, waarom is mijn kind zo boos, waarom pest mijn kind zo, waarom durft mijn kind niet te gaan slapen etc. Als een kind 10 jaar is dient het wel toestemming aan u te geven voor de aanvraag van een afstemming. Als het een afstemming is voor uzelf kunt u denken aan vragen zoals, waarom loop ik steeds tegen dezelfde dingen aan, waarom wordt ik steeds zo boos, waarom heb ik moeite met bepaald gedrag etc.

Naast het gesprek wat ik met de cliënt heb kijk ik of er entiteiten of auralifters zijn. Ik vraag eerst aan de cliënt of die zelf al een oplossing heeft bedacht om ze naar het licht te sturen. Vooral kinderen zijn heel creatief als het gaat om oplossingen. Indien nodig werk ik met regressie als het probleem is meegenomen uit een vorig leven. Ook hier laat ik de cliënt eerst zelf nadenken over een oplossing hoe het probleem gekeerd kan worden, zodat het kan worden losgelaten in het leven van nu.

 

Een luisterkind®methode afstemming aanvragen

Als u een afstemming volgens de luisterkind methode bij mij aanvraagt via de mail, dan krijgt u van mij een begeleidend schrijven over hoe het werkt, en een aantal vragen. Daarnaast is het belangrijk dat ik een recente foto van u krijg niet ouder dan een jaar waar de cliënt alleen opstaat, met de naam en leeftijd. Als ik de vragen die u heeft, heb ontvangen, en de betaling is binnen dan krijgt u van mij binnen twee weken de afstemming terug via de mail.

Een afstemming kost € 75,-

 

Geboortebegeleiding-afstemming

De afstemming geboortebegeleiding volgens de Luisterkind Methode, is een zachte en liefdevolle begeleiding voor het kind, om zich voor te bereiden op de geboorte. Daarnaast krijgt U, als ouder een mooi beeld van uw kindje dat binnenkort Uw gezin komt versterken.

De geboortebegeleiding kan tussen de 23ste en 30ste week van de zwangerschap worden aangevraagd, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar de 28ste week.

Er zijn vier momenten waarop ik een afstemming maak. We overleggen samen welke vier momenten ons beide schikt en leggen ze dan vast, met iedere keer een week tussenruimte. De duur van de afstemming is 30 minuten.

Voor iedere afstemming mag U de vragen stellen die u heeft. Met de Luisterkind Geboortebegeleiding krijgt U geen antwoorden op gezondheidsvragen zoals bijvoorbeeld: ‘heeft mijn kind een open ruggetje’ of ‘is mijn kindje geestelijk in orde’.

Ook doe ik geen voorspellingen over het geslacht van uw kindje, over een vlotte, probleemloze bevalling of over het zielendoel van uw kindje.

Ik luister naar uw kindje, wat hij of zij te vertellen heeft. Daarin kan hij of zij aangeven hoe de aanloop naar de geboorte beleefd wordt, waar er nog hobbeltjes zijn, hoe uw kindje naar U als aanstaande ouder(s) kijkt. Ook wordt er soms naar een vorig leven gekeken, waar het kindje nog iets van meeneemt of graag aandacht aan wil besteden zodat de ouder(s) er in het nieuwe leven rekening mee kan/kunnen houden.

Weet U zelf al of het een jongetje of meisje wordt, en wilt U dat met mij delen, dan hoor ik dat graag. Weet U het al wel, maar wilt U het niet delen, geef dat dan ook van tevoren aan. Weet U het niet, dan houden we het zo.

De vier afstemmingen samen kost € 130,-

ACTIE als u mij een geboortekaartje stuurt dan geef ik U na 8 weken een mini afstemming cadeau.

 

Kinderwens-afstemming

Ik voorspel geen zwangerschap Bovenal mag het duidelijk zijn, dat ik geen zwangerschappen voorspel. Als er in de afstemming een zwangerschap zichtbaar is, wil dat niet zeggen dat de aanvrager binnen afzienbare tijd zwanger is. Ik geef daar ook geen indicatie over in welk tijdsbestek het wel gaat plaatsvinden. Ik begrijp dat U dat wel graag wilt weten, maar dat is niet aan mij, maar afhankelijk van diverse factoren.

Ik ga net als met een gewone Luisterkind-afstemming open het gesprek in en ga zien wat de aanvrager te vertellen heeft. Hierbij luister ik gericht richting het onderwerp van het krijgen van kinderen.

Wat is er nodig om een eventuele zwangerschap te kunnen gaan realiseren. Ik verneem in de afstemming van de aanvrager waar de struikelblokken liggen, waar de antwoorden liggen en welke stappen er nog gezet mogen worden om zwanger te kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er eerst nog persoonlijke stukken opgelost mogen worden, dat er aan angsten of beperkingen gewerkt mag worden.

Ik kijk niet naar de lichamelijke klachten, ik ben geen arts of gynaecoloog. Het is dus ook niet aan mij om aan te geven welke lichamelijke problemen voor het uitblijven van een zwangerschap zorgen.

Een ziel aan het woord. Ik kijk dus samen met U wat er in het hier en nu speelt en daarnaast kijk ik ook of er een ziel aanwezig is die aan het woord wil. Die geef ik aansluitend ook de ruimte om te zeggen wat hij of zij nodig heeft om de reis naar de aarde te gaan starten. Het kan zijn dat de ziel aangeeft dat zijn toekomstige ouder(s) nog stappen mogen zetten of dat het zelf nog met wat hobbeltjes te kampen heeft. In dat laatste geval ga ik met de ziel kijken wat we er aan kunnen doen. En liggen de stappen bij de toekomstige ouder(s), dan zal dat uiteraard vermeld worden. Soms kunnen blokkades die aan de orde komen in de afstemming meteen verholpen worden. Aanvrager en ziel bepalen dus samen wat er in de afstemming naar boven komt.

Een afstemming kost € 75,-

 

Levensbrug-afstemming

Een Luisterkind Levensbrug-afstemming is een afstemming waarbij ik contact maak met diegene die niet meer bij machte is om zelf aan het woord te zijn, voor het overlijden. Of met die personen die al overleden zijn; zowel volwassenen, ouderen, kinderen, en ook kinderen die vroegtijdig tijdens de zwangerschap overleden zijn.

Omdat ik met de Luisterkind Methode het hoofd passeer en direct dieper bij de persoon op wie ik afstem doorpak, kan ik ook de gesprekken met mensen met Alzheimer, mensen in coma of met Dementie, op een gerichte manier oppakken.

Ik zal in deze Levensbrug afstemming het gesprek open in gaan en horen welke boodschappen er overgebracht mogen worden.

Ik ben geen arts en zal daarom ook geen overlijden ‘voorspellen’ of ‘uitsluitsel’ geven waaraan iemand overleden is. Ik ga, zoals gebruikelijk met de Luisterkind afstemmingen, horen wat er nog verteld mag worden, en waar mogelijk beantwoord ik de vragen die passeren.

Houd er rekening mee dat hetgeen de ander te vertellen heeft, niet altijd positief hoeft uit te vallen en vraag U van te voren af, of U dat wel wilt horen. Als dat nog te beladen of te pijnlijk is, wacht dan tot een ander moment of laat de afstemming aan U voorbij gaan.

Het kan zijn dat een overleden persoon de beleving van zijn of haar leven anders heeft ervaren dan dat U heeft gedaan. Sta daar ook voor open en vraag U ook hier van te voren goed af of dat niet te pijnlijk of te beladen is.

Een afstemming kost € 75,-

 

For the English version, CLICK HERE